ଆପଣ ଜୁମ୍ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି କି? ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ଘରୁ କାମ କରିବା ସମୟରେ ଜୁମ୍ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି |

ସାଇକୋର୍ଡ ଜରିଆରେ ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏହାର ସର୍ବଶେଷ ପରାମର୍ଶଦାତା ଜୁମ୍ କୁ ଅସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ରେଡ୍ ଫ୍ଲାଗ୍ କରିଛି, ଏହାର କିଛି ଦିନ ପରେ ଭାରତର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଜରୁରୀକାଳୀନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦଳ (CERT-IN) ଭିଡିଓ କନଫରେନ୍ସିଂ ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ସାଇବର …

Read More